segmentering-direct-mails Tryksager

Distribution – adresseløs eller adresseret.

Synes du, at det er uoverskueligt og uigennemskueligt med Direct-Mails og distribution? Og synes du det er dyrt at sende kampagner ud til din målgruppe? Så er du ikke alene. ヅ

I dette indlæg vil vi forsøge at gøre Direct-Mails og postforsendelser lidt mere gennemskuelige, og komme med konkrete eksempler på DM-kampagner, hvor din virksomhed kan ramme sin målgruppe – målrettet og direkte.

Vær proaktiv og udforsk nye jagtmarker

Vi er midt i en alvorlig tid, og virksomheder kan ikke overleve alene på hjælpepakker fra staten.
Derfor er det måske netop nu, at DIN virksomhed skal være proaktiv, gøre op med Jeres vaner, og anvende værktøjer, der normalt ikke ligger lige til højreskøjten. 

Markedsføring handler om at ramme den rigtige person, på det helt rigtige tidspunkt, med et relevant budskab.

Herunder har vi listet et par konkrete eksempler på Direct-Mail kampagner – både adresseløse samt adresserede løsninger.

Adresseløs distribution i omslaget “Alt til erhverv” – Min. 3.000 stk. forsendelser.
Her kan der segmenteres på specifikke brancher, antal ansatte, virksomhedsform og geografi. Din forsendelse pakkes i omslaget UDEN adressering, da selve omslaget er adresseret. En forsendelse på op til 50 g. koster 1,75 kr./stk. + 735 Kr. i opstartsgebyr.

Adresseret distribution. Her kan der trækkes adresser ud, på de virksomheder, din virksomhed ønsker at sende til. Her kan der segmenteres på virksomhedsform, antal ansatte, branche og naturligvis geografi.

Kampagneeksempel 1: 2.000 stk. C4 Kuverter trykt m. eget logo, indeholdende 1 salgsbrev, Kuvertering, Adresse-dataflet samt porto under 50 g. Pris pr. stk. Kr. 8,75,- + 500 Kr. i opstartsgebyr.
Adresseudtræk koster derudover 1 Kr. pr. adresse.

Kampagneeksempel 2: 2.000 stk. C4 Kuverter tryk m. eget logo i 4 farver, indeholdende evt. brochure, 1 salgsbrev, Kuvertering, Adresse-dataflet samt porto op til 100 g. Pris pr. stk. 15,50,- + 500 Kr. i opstartsgebyr.
Adresseudtræk koster derudover 1 Kr. pr. adresse.

Som du kan se, er det ikke nødvendigvis dyrt at udsende en kampagne til dine kunder eller potentielle kunder, og ved adresseret distribution, kan Printbuy.dk f.eks. udsende helt ned til 250 virksomhedsadresser, hvilket giver dig ret lave omkostninger på direkte og målrettet markedsføring.

Det mest benyttede medie i erhvervslivet har den ringeste effekt

En ny undersøgelse fra 2019, foretaget af PFL/Demand Metric viser, at det medie, der benyttes mest til markedsføring, er det med den ringeste effekt.
Og modsat bliver de medier, der har den største effekt, benyttet mindst.
Virksomheder bruger de medier, de kender, og som konkurrenterne kender. FOMO-begrebet (Fear Of Missing Out) gælder bestemt også hos erhvervslivet – ikke kun hos teenagere og privatpersoner generelt. ㋡

Kilde: 2019 Multichannel Marketing Study (PFL/Demand Metric 2019).

Det fremgår af ovenstående tabel, at det medie, der er mindst effektivt, er sociale medier, imens der er markant forskel på effektiviteten af en Direct-Mail, der ikke er gjort personlig (61%), ift. til en Direct-Mail kampagne, der er personligt målrettet (78%).
Events topper listen med hele 83% effektivitet.

Har du spørgsmål, eller skal vi hjælpe DIN virksomhed med tryk af materialer, adresseløs distribution eller adresseret distribution? Så kontakt os gerne på e-mail info@printbuy.dk eller ring 6057 8814 eller 4279 4206.

Processing…
Tak for din tilmelding til vores Nyhedsmail 🙂

Skriv til os


NavnTryksager

Kan du ikke se skoven for bare træer?

Det er ikke svært at forstå kunder og forbrugere, hvis de er forvirrede omkring trykbranchens og papirindustriens klimabelastning.

Der hersker generelt en opfattelse af, at brugen af træ og papir skader skovene og skader vores klima. Dette skyldes sandsynligvis, at mange forbrugere er blevet ført bag lyset, af de mange miljøpolitiske argumenter om eksempelvis internettet, som et alternativ til papir og tryksager.

Samtidig lever myten om, at skovdrift skader klimaet og gør Europas skove mindre, i bedste velgående. Det forholder sig dog helt modsat!

Skovdrift i Europa

Træerne er utroligt vigtige for vores klima, idet de optager CO2 fra atmosfæren, sollys samt vand. Herefter omdannes dette til cellulose og ilt.

Dette lader sig gøre, idet træer ophober energi fra solen, i form af lagret kulstof. Og det er netop den energi, der udløses, når træ bliver brændt i et kraftværk eller en brændeovn.

Det er vigtigt at forstå, at rådne og gamle træer ikke er gode for klimaet, da cellulosen i træerne igen omdannes til CO2. Så jo ældre en skov bliver – jo mindre vokser træerne, og mange træer vil gå i forrådnelse.
Når træerne rådner i naturen, får vores samfund ikke gavn af den oplagrede energi, der er i træerne. Og her kommer den vigtigste pointe: Man sparer fossile brændstoffer såsom olie, kul og gas, når man brænder papir af. Papir optager med andre ord solenergi, og det er denne energi, der kan anvendes som brændsel.

Ca. 60% af tryksager i Danmark genbruges til andre tryksager, emballage, køkkenruller, toiletpapir mm. Resten bruges som biobrændsel i de danske kraftvarmeanlæg, og erstatter kul og gas, som brændsel.

Genanvendelse vs. bionedbrydning

Genanvendelse af papir og karton er langt mere klimavenligt end bionedbrydning af tryksager og emballage.
Når papir og pap nedbrydes tabes materialernes ressourcer, der kunne have været genanvendt, hvilket betyder, at der bliver brugt nyt papir og pap (jomfruelige produkter).

Yderligere sker der det ved bionedbrydning ved kompostering, at træfibrene i papiret nedbrydes til metan, der er en drivhusgas. Metangassen påvirker drivhuseffekten hele 28 gange mere end CO2.

drivhuseffekt-metangas-miljø

Papiret

Skader produktionen af tryksager så det danske, skandinaviske eller europæiske miljø?

Svaret er NEJ. Faktisk gavner produktionen af tryksager mere end den skader miljøet, og der opnås faktisk en CO2-gevinst ved genanvendelsen af tryksager. Der spares som sagt fossile brændstoffer såsom kul, olie og gas.

Samtidig skaber branchen inspiration for andre brancher og virksomheder, til at mindske deres belastning af miljøet.

Her er lidt fakta om trykbranchen i Danmark:

  • Siden 1990´erne har danske trykkerier været førende inden for miljøledelse, f.eks. EMAS og ISO 14001. 
  • Over 80% af produktionen af tryksager i Danmark foregår på et svanemærket trykkeri.
  • Svanemærket stiller skrappe krav til ressourceforbrug i produktionsprocessen og krav til emballage og bortskaffelse.
  • Svanemærket stiller desuden krav til indholdet af miljøbelastende og sundhedsskadelige stoffer i produktet.
  • Spildevand fra offsettrykkerier er stort set ikke-eksisterende.

FN´s verdensmål

FN´s verdensmål er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030.

De fleste danske og udenlandske trykkerier har certificeringerne “Svanemærket” og “EU-Blomsten”, der er stærke redskaber til at sikre en bæredygtig fremtid. De officielle miljømærker bidrager nemlig aktivt til en lang række af FN’s verdensmål. Bl.a. mål nr. 12, der handler om at “sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.”

Miljømærkerne arbejder for at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug – og hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – er med i vurderingen, når kravene til de miljømærkede produkter bliver fastsat. Dette sikrer både bæredygtig produktion og kontrol tilbage i leverandørkæden – og det sikrer bæredygtige produkter til slutbrugerne.

baredygtighed-verdensmaalverdensmaal-fn-miljøvenlige-tryksager

Skriv til os


NavnTryksager

Miljøvenlige Visitkort

visitkort-genbrugspapir
visitkort-genbrugspapir
genbrugspapir

Genanvendelse er mest miljøvenligt

Genanvendelse er vigtigst i et klimamæssigt perspektiv. Vidste du f.eks., at bionedbrydning og kompostering af tryksager og emballage er den dårligste løsning for miljøet, set i forhold til genanvendelse af papir og karton?

Når tryksager og emballage nedbrydes, så taber man de ressourcer, der kunne være genanvendt, men heldigvis er der stor efterspørgsel efter brugte tryksager som råvarer til emballage og papir til f.eks. aviser og toiletpapir.

Tænk “grønt”

Printbuy.dk tænker “grønt”, og kan tilbyde 300 g. genbrugspapir (100% genbrugspapir) til vores kunder – både med tryk på én side (4+0) og på to sider (4+4). Vi har valgt udelukkende at tilbyde én gramvægt, for at gøre det helt enkelt og gennemskueligt for den enkelte kunde at bestille sine Visitkort.

Genbrugspapiret har et naturligt look og feel, og er ubestrøget samt mat, hvilket gør, at papiret suger mere farve end de bestrøgede papirtyper. Papiret er ideelt til de lidt vovede designs, men ikke designs, der indeholder mange detaljer, f.eks. billeder og fotos.

Når vi producerer genanvendelige tryksager, så opstår der ikke farlige restprodukter fra oparbejdning af brugte tryksager og emballage, der bliver genanvendt.

Herunder kan du se priser på vores miljøvenlige Visitkort trykt på genbrugspapir.

Tilbage til Visitkort

PapirAntalPris
300 g. genbrugspapir250 stk. (4+0) farvetryk på én side.Kr. 299,-
300 g. genbrugspapir250 stk. (4+4) farvetryk på begge sider.Kr. 321,-
300 g. genbrugspapir500 stk. (4+0) farvetryk på én side.Kr. 301,-
300 g. genbrugspapir500 stk. (4+4) farvetryk på begge sider.Kr. 332,-
300 g. genbrugspapir1.000 stk. (4+0) farvetryk på én side.Kr. 321,-
300 g. genbrugspapir1.000 stk. (4+4) farvetryk på begge sider.Kr. 404,-
Alle priser er inkl. fragt og ex. moms.
Ved større oplag, kontakt os venligst.

Skriv til os


NavnE-mail: info@printbuy-dk
Tlf. +45 4279 4206

Tryksager

Hvilken størrelse skal din bog være?

Er du ved at skrive en ny bog?

Din bogs indhold skal helst harmonere med selve formatet, og da trykkerierne og bogbranchen idag mest bruger nedenstående formater, er det en fordel for dig at lave dit dokument i ét af disse formater.

Betegnelse

A-format

B-format

A5-format

D-format

B-format

F-format

A4-format

Størrelse

115×185 mm.

125×200 mm.

148×210 mm.

155×230 mm.

170×240 mm.

190×260 mm.

210×297 mm.

F.eks.

Billigbøger

Paperbacks

A5 bøger

Illustrerede bøger

Opslagsværker

Plancheværker

A4 bøger

Læs mere om Bøger.

Skriv til os


Navncovid-19-skiltning-skilte-materialer-plakater Storformatprint

COVID-19 skiltning

Danmark åbnes gradvist op, og skoler, institutioner, butikker, virksomheder, storcentre mfl. har brug for materialer, der oplyser personale, kunder, elever mfl. om til stadighed at tage hensyn til hinanden, holde afstand og være sammen hver for sig.

Vi har derfor besluttet at tilbyde nogle relevante COVID-19-materialer, der er ideelle at bruge til oplysning om COVID-19.

Vi har allerede lavet pdf-filer klar til print, så designet får du gratis.
Læs mere herunder om de enkelte materialer/produkter.

covid19-materiale-roll-up-banner

Roll-up Basic sølv
85 x 200 cm. inkl. print og pdf.
Leveringstid: 2-4 dage.
1 stk. 525 Kr.
3 stk. 425 Kr. pr. stk.
6 stk. 351 Kr. pr. stk.
Ved større antal indhent venligst tilbud.

A4 Bordskilt m. bagstøtte
2 mm. pap m. mat eller blank kachering på forsiden.
Leveringstid 2-4 dage.
3 stk. 29 Kr. pr. stk.
6 stk. 27 Kr. pr. stk.
10 stk. 25 Kr. pr. stk.
Ved større antal indhent venligst tilbud.

A3 Plakater
Trykt på 170 g. silk-papir
Leveringstid: 2-4 dage.
5 stk. 3,50 Kr. pr. stk.
10 stk. 3,30 Kr. pr. stk.
25 stk. 3,15 Kr. pr. stk.
Ved større antal indhent venligst tilbud.

A2 Plakater
Trykt på 170 g. silk-papir
Leveringstid: 2-4 dage.
5 stk. 4,25 Kr. pr. stk.
10 stk. 4,10 Kr. pr. stk.
25 stk. 3,95 Kr. pr. stk.
Ved større antal indhent venligst tilbud.

Vælg mellem 5 varianter

Vi har valgt at fokusere på de 5 nedenstående motiver, men hvis du leder efter nogle andre designs/filer, så tag et kig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, og fortæl os hvilket design du ønsker.

R9 godkendt skridsikker gulvfolie, rund

Trykt på hvid selvklæbende aftagelig gulvfolie
Format: Ø 30 cm.
3 stk. 20 Kr. pr. stk.
6 stk. 19 Kr. pr. stk.
10 stk. 18 Kr. pr. stk.
Ved større antal indhent venligst tilbud.

R9 godkendt skridsikker gulvfolie, aflang

Trykt på hvid selvklæbende aftagelig gulvfolie
Format: 8 x 120 cm.
3 stk. 17 Kr. pr. stk.
6 stk. 16 Kr. pr. stk.
10 stk. 15 Kr. pr. stk.
Ved større antal indhent venligst tilbud.

Alle priser er ex. moms og fragt.

For at bestille COVID-19-materialer, bedes du enten bruge nedenstående kontaktformular, henvende dig til os via tlf. +45 4279 4206 eller på e-mail: info@printbuy.dk

Skriv til os


NavnTryksager

Salgsmapper

præsentationsmapper
Salgsmapper med logo

Vi tilbyder Salgsmapper med logo, også kaldet Præsentationsmapper, dokumentmapper og konferencemapper med tryk af logo og/eller dit design.
Standard er A4 Salgsmapper trykt på 350 g. silk med CMYK-farver, men vi kan også tilbyde andre kartonkvaliteter, med specialfarver samt forædling, præg, finish af mapperne.

Vores Salgsmapper produceres altid med vandlak (neutralmat), men vi tilbyder samtidig diverse kacheringer af omslaget samt 3D folie mm.

Udstansning og bukkestreger

Vi sørger for at dine mapper udstanses, får bukkestreger, og leveres løst på en palle.

CMYK og Pantonefarver

Som standard trykkes dine Salgsmapper med CMYK-farver, men vi tilbyder også tryk med pantonefarver, metalfarver, foliepræg samt partielle lakker.

Lav altid én PDF-fil med stanseform og én PDF-fil uden stanseform.
Skæremærker og 3mm. “bleed” (tryk ud over alle kanter, hvor der skal skæres eller stanses).

Mangler du en skabelon til din Salgsmappe med logo? Så kontakt os venligst, så sørger vi for at sende dig en gratis skabelon til Indesign.

Skriv til os


NavnTryksager

Klistermærker

Klistermaerker-med-logo
billige-klistermaerker

Vi tilbyder billige Klistermærker med logo i materialerne papir og plastik.

Papir-klistermærker
Vores mest populære klistermærker med logo er vores papir-klistermærker, der bruges til alverdens formål, som f.eks. emballage og street promotion.

Specielt for papirklistermærker:
• Billigste løsning, der altid digitaltrykkes.
• Minimum 40 x 40 mm. og max 300 x 420 mm.
• Kan bruges inde og ude.
• Kan dog ikke tåle regn i længere tid, da der er tale om et papirmedie.
• Silk-overflade.

Montering:
Papirklistermærker er slidset på bagsiden, så de er nemme at montere.

Materialet der påsættes, skal være over 2 grader varmt, ved påsætning.
Efter påsætning kan klistermærket tåle temperaturer fra -20 til +80 grader.

 

Plastik-klistermærker

Vinylkvalitet:
Geniale, hvis du skal bruge klistermærker med ekstra holdbarhed eller store størrelser, f.eks. til butiksvinduer.

Specielt for vinylklistermærker:
• Bruges ofte ved store formater, da vi kan trykke op til 135 cm x 300 cm.
• Velegnet til udendørs brug.
• Digitaltrykkes eller plottes.
• Semi-mat overflade.

Vi bruger permanent klæb:
Vores vinylklistermærker er med permanent klæb beregnet til montage på rene, plane og glatte overflader.

Aftageligt klæb:
Ønskes aftageligt klæb, der kan demonteres inden for seks måneder uden at
efterlade mærker, kontakt os.

Holdbarhed:
Holdbarheden er op til 5 år.

Montering:
Plastik-klistermærker er ikke slidset på bagsiden, det kan derfor tage et par
sekunder at skille front fra bagside.

Materialet det påsættes, skal være over 2 grader varmt ved påsætning. Efter
påsætning kan klistermærket tåle temperaturer fra -40 til +110 grader.

Slids:
Slidsning kan bestilles mod pristillæg. Slidsen lægges nær kanten på forsiden.

Slids på bagsiden:
Der er mulighed for at bestille slidsning på bagsiden, men vi anbefaler det ikke.
Slidsningen vil muligvis kunne anes på forsiden af klistermærket.
Dette er ikke reklamationsberettiget.

Billige Labels med logo

Vi tilbyder samtidig billige Labels på rulle samt i Labelkasser med 200 ark i hver kasse. Arkene leveres som A4 ark, og der trykkes på hvidt papir eller transparent plast.

Printbuy.dk kan klare flere forskellige former og størrelser for labels, og vi tilbyder ekspresproduktion og ekspreslevering af din opgave.

Skriv til os


Navn
tryk-af-postkort Tryksager

Postkort

 

Billige Postkort med tryk, i små eller store oplag, er særligt velegnede til f.eks. julekort til dine kunder, promovering af et nyt produkt eller en event.

Typisk tilbyder vi tryk af Postkort i A5, A6 og A7 format, men vi kan sagtens lave dem i A4 format og helt ned til dankort-størrelse. 

Vi har måske Danmarks billigste tryk af Postkort på svanemærket papir, og vi producerer Postkort-tryk i typisk 260 g. chromocard. Har du et andet ønske til dine Postkort – så kontakt os endelig, så finder vi en egnet løsning til din virksomhed, event etc. Vi har nemlig også erfaring med luksus-Postkort, der er trykt med f.eks. guldfolie eller sølvfolie, hvilket er meget populært især ved juletid.

Du kan i vores onlineshop bestille Postkort-tryk i 4+0 og 4+4 farver, men vi trykker også 4+1 farver (dvs. sort tryk på den ene side).

Mangler du en skabelon til dit Postkort, så har vi en skabelon i A5 størrelse og en skabelon i A4 størrelse. Se skabelonerne i onlineshoppen.

Skriv til os


NavnTryksager

Kuverter

kuverter-med-tryk
kuverter-med-tryk
kuverter-med-logo

Kuverter med tryk er en del af din virksomheds branding, og derfor skal der helst være styr på dette, så din virksomhed fremstår professionelt.

Printbuy.dk kan producere billige Kuverter med tryk af logo til lave priser, men stadig i god kvalitet. Vi hjælper din virksomhed med trykning af Kuverter i både sort tryk (1+0), to farver tryk (2+0), samt farvetryk (4+0). 

Vi kan tilmed levere Kuverter uden tryk – det er op til dig.

Vi trykker typisk på Kuverter i formaterne C4, C5, M5, M65, 162×162 mm. samt 220×220 mm. Har du et ønske om Kuverter i et andet format, så kontakt os gerne, så finder vi en anden løsning til dig.

Kuverterne kan bestilles med stripluk eller limluk. Og vi kan også tilbyde billige Kuverter med rude.
Yderligere tilbyder vi mulighed for tryk på selve flappen, og samtidig er variable data muligt at tilkøbe.

Priseksempel på C5 kuverter med tryk: 1.000 stk., trykt på 90 g. offsetpapir, 4+0 farver = Kun 1.694,- ex. moms.

Har du behov for en skabelon til design af dine Kuverter med logo, så har vi en gratis skabelon i vores shop. Hvis du derimod gerne vil have os til at lave et flot grafisk design til din Kuvert, så kontakt os endelig.

Vi tilbyder også Kuvertering, adressering og forsendelse, hvilket vi har stor erfaring med. Vores moderne kuverteringsanlæg sikrer dig en lav pris på din opgave.

Skriv til os


Navn
 

Tryksager

Visitkort

billige-visitkort-bestil-visitkort
Standard Visitkort
folie-tryk
Eksklusive Visitkort
miljoevenlige-visitkort-genbrugspapir
Miljøvenlige Visitkort

Vi tilbyder Visitkort trykt i den flotteste kvalitet markedet har at byde på. Og så har vi nogle særdeles fornuftige priser.

Visitkortet er et “must have” for de fleste ejere eller medarbejdere i en virksomhed. Et Visitkort er meget praktisk at have på sig, når man skal på kundebesøg, deltage på en messe eller deltager i netværksmøder, og heldigvis er Visitkort ret billige i dag.

De fleste kunder bestiller vores billige standard Visitkort, der trykkes på 350 g. silk-papir, da dette produkt er billigt og præsentabelt, men vi tilbyder samtidig billige Visitkort på 300 g. offset-papir, 260 g. chromocard, Gmund Verge white og Gmund Verge creme. Endvidere tilbyder vi miljøvenlige Visitkort trykt på 300 g. genbrugspapir, samt eksklusive Visitkort med folie og/eller 3d-lak.

Bestil billige Visitkort online i vores shop. Vi tilbyder både offsettryk samt digitaltryk . Bestiller du puljetryk, produceres din opgave via offsettryk.

Du kan bestille standard Visitkort, der er 2-sidet, med tryk på én eller to sider, eller du kan bestille et 4-sidet Visitkort, der giver mere plads til at præsentere din virksomhed.

I vores shop kan du endvidere downloade en gratis Indesign-skabelon til opsætning af dit Visitkort, hvis du har brug for dette.
Har du brug for hjælp til opsætningen, så klarer vi også dette for dig.

Finder du ikke hvad du skal bruge, så kontakt os alligevel, og vi finder en optimal løsning til dig. Vi har mange års erfaring med produktion af Visitkort – så vi skal nok finde en god skræddersyet løsning, såfremt din virksomhed har brug for dette.


Vi kan også tilbyde Miljøvenlige Visitkort trykt på genbrugspapir.

Bestil Visitkort nu eller Kontakt os for tilbud.

Bestil Visitkort med kachering

Ønsker du et Visitkort, der holder længere og ser flot ud, er en kachering en rigtig god idé.
Kachering er en tynd laminering af papiret. Dvs. en plastfilm, der gør, at overfladen bliver mere modstandsdygtig, og selve trykket ser flottere ud.

Vi kan kachere dit Visitkort med en blank, mat eller soft-touch kachering.
Soft-touch kacheringen er den mest populære hos vores kunder. Overfladen på dit Visitkort bliver let silkeagtig, og får et mat look uden genskin.

En blank kachering giver et blankt fotoagtigt udseende og følelse. Den blanke kachering er velegnet til tryksager med mange farver, eksempelvis en brochure med mange fotos eller et postkort.

Er du ude efter luksus visitkort med f.eks. folietryk og lakeffekter, så kan du læse mere om dette produkt HER. Det er nemlig ikke så dyr en affære, som det var, for bare et par år siden.

         

Skriv til os


NavnTryksager

Krus med tryk

krus-med-tryk
kopper-med-logo
kopper-med-logo

Kopper med logo er billig branding af din virksomhed, som f.eks. gave til dine ansatte, kunder og/eller samarbejdspartnere.

Vi kan tilbyde Krus/kopper i to varianter. Almindeligt krus (200×75 mm.) og et Lattekrus (150×80 mm.).
Priseksempel på Almindelige krus: 10 stk. Kr. 388,- ex. moms
Priseksempel på Lattekrus: 10 stk. Kr. 436,- ex. moms.

I vores onlineshop kan du downloade en Indesign-skabelon af et Krus.

Skriv til os


NavnTryksager

Kalendere

bordkalender
Bordkalender
vaegkalender-tryk
Spiralkalender/Vægkalender
vaegkalender-tryk
Vægkalender

En Kalender med logo tryk er en glimrende reklamegave til dine kunder og forretningsforbindelser.

Styrk din virksomheds branding med en Kalender med logo og/eller budskab, der eksponeres over for din målgruppe året rundt.
En Kalender med logo kan samtidig være praktisk at have stående eller liggende på et bord samt i en skuffe, som man kan skrive på.

 Vi kan tilbyde 3 typer af Kalendere med tryk: Bordkalender, Spiralkalender og en Vægkalender.

 

Bordkalender

Vi trykker som standard din Bordkalender med logo tryk på 350 g. silk-papir (190 x 125 mm.), men ønsker du en anden papirkvalitet, så kan vi sagtens hjælpe dig med dette. Kontakt os for at høre mere.

En Bordkalender kan nemt pakkes i en kuvert og sendes med posten, da kalenderne kan lægges fladt ned. Derfor kan det være ideelt at sende dine kalendere sammen med f.eks. en julehilsen, invitation, årsrapport eller faktura.
Vores Bordkalender kan også fås med spiral i toppen. Kontakt os venligst ved forespørgsel på dette.
Endvidere kan vi tilbyde variable data på hvert blad i din Kalender. Kontakt os venligst, da dette ikke er standard.

Herunder kan du se priser på Bordkalendere i små oplag:

Antal50 stk.75 stk..100 stk.150 stk.200 stk.
Kr.850,-880,-910,-965,-1.015,-
Alle priser er ex. moms og fragt.
Kontakt os venligst ved større oplag.

Spiralkalender

Vi kan tilbyde A4 og A3 Kalendere med spiral i ryggen. Denne form for Kalender er solid, og står rigtig godt på en flade.

Spiralkalendere produceres hovedsageligt med 4+0 farver, trykt på 170g Silk. Kalenderen samles sidst med en spiral i toppen. Vi tilbyder spiraler i alle farver og størrelser.

Antal50 stk.75 stk.100 stk.150 stk.200 stk.
A3 (297×420 mm.) 12 sider Kr.2310,-3145,-3175,-4025,-4995,-
A4 (210×297 mm.) 12 sider Kr.1925,-2465,-2485,-3145,-3750,-
A3 (297×420 mm.) 16 sider Kr.3445,-4710,-4745,-6135,-7510,-
A4 (210×297 mm.) 16 sider Kr.2825,-3625,-3645,-4595,-5495,-
Alle priser er ex. moms og fragt.
Kontakt os venligst ved større oplag.

Vægkalender

En vægkalender trykkes som standard på svanemærket 350 g. Silk-papir.

Vægkalendere kan bestilles i flere forskellige formater fra A4 størrelse til B1 format, der er 70×100 cm.
Desuden trykkes vores standard Vægkalendere i 4 farver med 12 måneder på én side. Ønskes der 6 måneder på hver side – så kontakt os venligst.

Antal50 stk.75 stk.100 stk.150 stk.200 stk.
A1 (594×841 mm.) Kr.2400,-2430,-2475,-2600,-2690,-
A2 (420×594 mm.) Kr.1510,-1535,-1545,-1695,-1710,-
B1 (70×100 cm.) Kr.2525,-2595,-2630,-2755,-2895,-
B2 (50×70 cm.) Kr.1735,-1755,-1765,-1945,-1955,-
Alle priser er ex. moms og fragt.
Kontakt os venligst ved større oplag.

Kontakt os, såfremt du ønsker et godt og uforpligtende tilbud på en Kalender med tryk af din virksomheds logo og/eller design.
Er du i tvivl om hvilken slags Kalender du bør bestille? Så tag fat i os, så vi kan rådgive dig bedst muligt.

Skriv til os


Navnluksus-visitkort-folietryk-guld-folie-tryk-folietryk-soelv-3d-lak-visitkort-eksklusive-visitkort-visitkort-med-guldtryk Tryksager

Eksklusive tryksager med folietryk eller 3D-lak

 

Vi kan som noget forholdsvist nyt tilbyde eksklusive tryksager med guld folietryk, sølv folietryk, samt tilbyde 3D lakeffekt.

 

Eksklusive tryksager med folietryk i guld og sølv

Partiel guld- og sølvfolietryk var indtil for nyligt belagt med høje opstartsomkostninger, idet det krævede fremstilling af en unik kliche til hver opgave. Nu kan vi via vores samarbejde med Scandinavian Print Group, tilbyde eksklusive tryksager med guld folietryk og sølv folietryk – UDEN disse startomkostninger. Dvs. som kunde sparer man mellem 2.500-4.500 kr.     

Partiel folietryk i guld eller sølv er meget velegnet til fremhævning af grafik, logo samt tekst/budskab, og kan bruges med fordel på f.eks. et omslag til et Magasin, Katalog, Brochure, Folder, Hæfte eller Visitkort, Julekort, Postkort samt emballage som pap og gaveposer.

Folietryk i guld – produceret for Maanesøstre. Design af Maja Svensk.

Se her hvordan du laver dit design klar til tryk med folie og/eller 3d-lak. Guide til design af eksklusive tryksager.

3D lak effekt

Partiel 3D lak er et ekstra lag trykt på din tryksag, og bruges typisk til at fremhæve f.eks. grafik, tekst eller logo.
3D lak er velegnet til at give din tryksag et eksklusivt look og feel, hvilket kan få netop dig til at skille DIG ud fra mængden. 

 

Designet

Der er nogle særlige krav til en designfil til f.eks. et luksus Visitkort med guldtryk, sølvtryk eller partiel UV-lak. Så hvis du ikke selv har styr på hvad der kræves, så anbefaler vi, at vores grafiske designer, klarer dette for dig.

Har du Indesign, er her dog en guide til, hvordan du laver en trykfil til partiel folie og lak.

Kontakt os hvis du har en forespørgsel på en eksklusiv tryksag.

Tilbage til Visitkort

Tryksager

Flyers/løsblade

 

flyers-tryk
billige-flyers
flyers-tryk

Billige Flyers er en god og effektiv form for markedsføring, og kan med fordel bruges til uddeling eller ophæng for at promovere din event, din kampagne eller dine produkter/services.

 

Flyers er yderligere gode at have med på en messe, til kurser samt events, hvor du vil ud med dit budskab

Vi har sørget for, at det er nemt for dig at bestille billige Flyers og Løsblade, og vi kan tilbyde dig både farvetryk på én og to sider, samt tryk i 1 farve (sort) på én side og to sider.

Hos os har du mulighed for at vælge imellem mange forskellige papirtyper, men vil du gerne have tilsendt papirprøver inden du bestiller din opgave, så sender vi dig gerne gratis papirprøver. Skriv til os herunder, så har du papirprøverne inden for 5 hverdage.

Printbuy.dk er leveringsdygtige med f.eks. A5 flyers, A4 flyers, A6 flyers, M65 samt mange flere formater.

Udstanset Flyer

Skal du bruge billige Flyers eller løsblade med udstans, så kontakt os endelig. Så sørger vi for et godt tilbud til dig.
I vores shop har vi flere gratis skabeloner til Flyers, som du kan benytte dig af.

 

Skriv til os


Navn