Kan du ikke se skoven for bare træer?

Det er ikke svært at forstå kunder og forbrugere, hvis de er forvirrede omkring trykbranchens og papirindustriens klimabelastning.

Der hersker generelt en opfattelse af, at brugen af træ og papir skader skovene og skader vores klima. Dette skyldes sandsynligvis, at mange forbrugere er blevet ført bag lyset, af de mange miljøpolitiske argumenter om eksempelvis internettet, som et alternativ til papir og tryksager. Samtidig lever myten om, at skovdrift skader klimaet og gør Europas skove mindre, i bedste velgående. Det forholder sig dog helt modsat!

Skovdrift i Europa

Træerne er utroligt vigtige for vores klima, idet de optager CO2 fra atmosfæren, sollys samt vand. Herefter omdannes dette til cellulose og ilt. Dette lader sig gøre, idet træer ophober energi fra solen, i form af lagret kulstof. Og det er netop den energi, der udløses, når træ bliver brændt i et kraftværk eller en brændeovn.

Det er vigtigt at forstå, at rådne og gamle træer ikke er gode for klimaet, da cellulosen i træerne igen omdannes til CO2. Så jo ældre en skov bliver – jo mindre vokser træerne, og mange træer vil gå i forrådnelse.
Når træerne rådner i naturen, får vores samfund ikke gavn af den oplagrede energi, der er i træerne. Og her kommer den vigtigste pointe: Man sparer fossile brændstoffer såsom olie, kul og gas, når man brænder papir af. Papir optager med andre ord solenergi, og det er denne energi, der kan anvendes som brændsel. Ca. 60% af tryksager i Danmark genbruges til andre tryksager, emballage, køkkenruller, toiletpapir mm. Resten bruges som biobrændsel i de danske kraftvarmeanlæg, og erstatter kul og gas, som brændsel.

Genanvendelse vs. bionedbrydning

Genanvendelse af papir og karton er langt mere klimavenligt end bionedbrydning af tryksager og emballage.
Når papir og pap nedbrydes tabes materialernes ressourcer, der kunne have været genanvendt, hvilket betyder, at der bliver brugt nyt papir og pap (jomfruelige produkter).

Yderligere sker der det ved bionedbrydning ved kompostering, at træfibrene i papiret nedbrydes til metan, der er en drivhusgas. Metangassen påvirker drivhuseffekten hele 28 gange mere end CO2.

Papiret

Skader produktionen af tryksager så det danske, skandinaviske eller europæiske miljø?

Svaret er NEJ. Faktisk gavner produktionen af tryksager mere end den skader miljøet, og der opnås faktisk en CO2-gevinst ved genanvendelsen af tryksager. Der spares som sagt fossile brændstoffer såsom kul, olie og gas.

Samtidig skaber branchen inspiration for andre brancher og virksomheder, til at mindske deres belastning af miljøet.

Her er lidt fakta om trykbranchen i Danmark:

  • Siden 1990´erne har danske trykkerier været førende inden for miljøledelse, f.eks. EMAS og ISO 14001. 
  • Over 80% af produktionen af tryksager i Danmark foregår på et svanemærket trykkeri.
  • Svanemærket stiller skrappe krav til ressourceforbrug i produktionsprocessen og krav til emballage og bortskaffelse.
  • Svanemærket stiller desuden krav til indholdet af miljøbelastende og sundhedsskadelige stoffer i produktet.
  • Spildevand fra offsettrykkerier er stort set ikke-eksisterende.
genanvendelse-af-papir

FN´s verdensmål

FN´s verdensmål er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030.

De fleste danske og udenlandske trykkerier har certificeringerne “Svanemærket” og “EU-Blomsten”, der er stærke redskaber til at sikre en bæredygtig fremtid. De officielle miljømærker bidrager nemlig aktivt til en lang række af FN’s verdensmål. Bl.a. mål nr. 12, der handler om at “sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.”

Miljømærkerne arbejder for at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug – og hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – er med i vurderingen, når kravene til de miljømærkede produkter bliver fastsat. Dette sikrer både bæredygtig produktion og kontrol tilbage i leverandørkæden – og det sikrer bæredygtige produkter til slutbrugerne.

fns-verdensmaal
fns-verdensmaal-12

Se også

gør-tryksager-mere-sexede

Sådan gør du din tryksag sexet

EFFEKTIV-MARKEDSFOERING

Sådan trænger din virksomhed igennem støjen

Distribution - adresseret eller adresseløs?