direct-mails

Personaliseret markedsføring

Med Personaliseret markedsføring, der også kaldes Respons markedsføring,  sikrer vi din virksomhed en større responsrate fra målgruppen. 

 

Ikke alle dine kunder er ens

Personaliseret markedsføring kaldes også for Cross Media, Direct Marketing, Relations markedsføring, Respons markedsføring og bruges meget i forbindelse med Direct Mail kampagner, hvor der ønskes større respons via et vigtigt budskab eller tema.
Den personlige markedsføring er meget effektiv, da den gør det muligt at tilpasse alle led i en kampagne, med et individuelt budskab på de platforme, der passer bedst.
I stedet for at sende det samme budskab til alle dine modtagere af kampagnen, kan hver modtager nu få et budskab, der er tilpasset dem. Dette gælder naturligvis både online og offline, og ved at kombinere det trykte medie med det digitale medie opnås en større effekt og respons fra din målgruppe.

Printbuy.dk er eksperter i Personaliseret markedsføring, og vi kan hjælpe dig med hele det tekniske set-up og udsendelse af dine kampagner, uanset om det drejer sig om en tryksag, e-mails, websider, SMS, MMS, så får vi det hele til at spille sammen.

Yderligere tilfører vi ekstra værdi til din kampagne ved at gøre den 100% målbar. Du får større respons, og behøver ikke tænke på det tekniske, da vi klarer dette for dig. Ligeledes trykker, kuverterer og udsender vi din kampagne for dig.

 

Hvordan fungerer Personaliseret markedsføring / Respons markedsføring i praksis?

Data – Vi skal bruge modtagerne du vil udsende kampagnen til. Så send os en kommasepareret fil, excel ark eller lignende. Det kan f.eks. være et udtræk fra et CRM-system etc.

Output – Der skabes et output i form af eksempelvis en brochure, postkort eller en e-mail. Så tilpasser vi indholdet med informationer fra din database. Billeder kan også skiftes afhængigt af alder, køn, navn mm., og der kan indsættes personlige billeder, farver, former og budskaber med udgangspunkt i modtagerens alder, postnummer mm.
I både tryksager og e-mails kan der indsættes en personlig tilpasset URL, der henviser modtageren til en personlig side/landingpage.

Landingpage/Webside – Når en modtager scanner en QR-kode eller taster en URL, skrives der til databasen, at modtageren har responderet. På landingpage kan alle informationer samtidig tilpasses med udgangspunkt i informationerne i databasen.

Respons – Når modtageren har responderet på den personlige landingpage kan der afsendes en e-mail eller SMS med en bekræftelse.

Opfølgning og statistik – Kunden kan løbende følge med i statistikken over kampagnen, og bl.a. følge med i hvem og hvor mange har reageret på den. Efter en periode kan vi sende opfølgninger til de modtagere, som ikke besøgte deres personlige landingpage eller ikke foretog en bestilling.
Vores kampagner er 100% målbare via en mobil app, der løbende holder dig informeret om statistikken i din kampagne. Dette giver din virksomhed et langt større indblik i Jeres målgruppe. 

Kontakt os endelig, såfremt du har en konkret forespørgsel eller har spørgsmål til Personaliseret markedsføring.

 

Skriv til os

Kontakt os endelig, såfremt du har spørgsmål eller en forespørgsel på en opgave.

Printbuy.dk består af et team, der tilsammen har over 40 års erfaring med større og mindre trykopgaver samt  grafisk design og layout.
Vi elsker det trykte medie, da det giver mulighed for at fordybe sig – uden afbrydelser og digital stø